KotiapuKuponki on Kyläpalvelut arjen turvana –hankkeessa kehitetty kotiapua tarvitsevien taloudellinen tuki, jonka myöntää Yläkemijoen aluelautakunta. KotiapuKuponkia voivat hakea kaikki Yläkemijoen kylillä vakituisesti asuvat asukkaat. KotiapuKuponki myönnetään tilapäiseen avuntarpeeseen silloin, kun asiakkaan toimintakyky on rajoittunut. Toimintakykyä rajoittavia tekijöitä voivat olla esim. korkea ikä, pitkäaikaissairaus, kotiutuminen sairaalasta, äkillinen sairastuminen tai muu perhetilanteen muutos, joka vaikeuttaa arjessa selviämistä.

KotiapuKupongilla voi hankkia tilapäistä siivous-, ruuanlaitto-, ulkoilu- ja asiointiapua, lumitöitä, lyhytaikaisia ja pienimuotoisia kodin kunnossapito- ja korjaustöitä, tietotekniikan neuvonta- ja asennuspalveluita, jalkojen hoitoa sekä lapsiperheiden kotiapua. KotiapuKupongin myöntämisen yhteydessä asiakas saa palveluntuottajalistan yrittäjistä, joilta palvelua voi tilata.

Lisätietoja: Infopiste Siula, puh. 050-567 9999

Rovaniemi Yläkemijoki - Aluelautakunta ©2013   |  Kirjaudu sisään