Ajankohtaista

KotiapuKuponki

Kotiapukuponki on kotiapua tarvitsevien harkinnanvarainen taloudellinen tuki. Kuponkia voivat hakea määrärahojen puitteissa kaikki aluelautakuntien alueiden kylillä vakituisesti asuvat asukkaat, jotka täyttävät alla olevat perusteet.

Myöntämisperusteet

  • asiakas asuu aluelautakunnan toiminta-alueella
  • KotiapuKuponki myönnetään tilapäiseen kotiavun tarpeeseen, kun asiakkaan toimintakyky on rajoittunut esimerkiksi seuraavista syistä:
    korkea ikä, pitkäaikaissairaus (mm. tuki- ja liikuntaelinsairaudet),
    sairaalasta kotiuttaminen (mm. leikkauksen jälkeinen toimintakyvyttömyys), muu tilapäinen sairastuminen,
    perheen muuttunut tilanne (mm. omaisen kuolema, avioero)

KotiapuKuponki on henkilökohtainen harkinnanvarainen tuki.
Kuponkia ei saa luovuttaa toiselle henkilölle.
KotiapuKupongilla ostettuun palveluun voi käyttää tukimuotona vain KotiapuKuponkia.

KotiapuKupongin arvo on 50 % palvelun kokonaishinnasta.
Asiakas maksaa itse palvelun kokonaishinnan ja KotiapuKupongin välisen erotuksen.
KotiapuKuponki on voimassa yhden kuukauden ajan päätöksestä.
Vuosittainen viimeinen hakuaika on 31.10.

Harkinnanvaraista tukea kotiapupalveluihin voi saada kerran vuodessa enintään 200 euroa / asiakas.

  • asiakas saa tällöin hankkia palvelua 400 eurolla ja maksaa niistä itse 200 euroa
  • kuponkeja voidaan myöntää useampi, esim. 4 kpl 50 euron tai 2 kpl 100 euron kuponkia

Asiakas voi hankkia palveluita yhteen tai useampaan tarpeeseen.


KotiapuKuponki -opas asiakkaille (.pdf)

KotiapuKuponki hakemuskaavake (.doc)

KotiapuKuponki hakemuskaavake (.pdf)

KotiapuKuponki palvelutuottajat (.pdf)


Palveluntuottajalle lisää informaatitota, ja Rovaniemi -sivuille TÄSTÄ.

Anna palautetta