Ajankohtaista

Yksityistieillat Yläkemijoella

Tilaisuudet on tarkoitettu erityisesti järjestäytymättömien yksityisteiden osakkaille sekä yksityisteiden asioita hoitaville henkilöille.

Yksityistieillat Yläkemijoella

Yksityistielaki muuttui vuoden vaihteessa ja laki edellyttää tiekuntien perustamista.
Rovaniemen kaupunki järjestää yleisötilaisuuksia uudesta yksityistielaista.

19.03.2019 Yläkemijoen koulu
                   Vanttauskuru 5, 97625 Vanttauskoski

28.03.2019 Auttin kylätalo
                   Koulunmutka 20, 97655 Autti

OHJELMA

18.00 Tilaisuuden avaus
          Rovaniemen kaupunki / teiden kunnossapito
          Tiekuntien perustaminen ja hyödyt osakkaille
          Yksityistielaki 2019, hallinto, vastuut ja velvollisuudet
          Tieisännöitsijä Jorma Pöllänen / JOPCON

21.00 Tilaisuuden päättäminen

Ilmoittautumiset kahvitarjoilua varten viikkoa ennen tilaisuutta:
aluesihteeri Satu Tuovinen
satu.tuovinen@rovaniemi.fi
p. 050 349 6106

Ote aluelautakunnan pöytäkirjasta 4.12.2018 §52

Suomen tieverkko jaetaan hallinnollisesti kolmeen luokkaan:

Valtion maantiet – valtion ylläpitämät yleiset tiet (valtatiet, kantatiet, seututiet, yhdystiet)
Kunnan kadut – asemakaava-alueet – rakentaminen ja kunnossapito kuulu kunnalle (Keskusta-Muurola)
Yksityistiet – kiinteistöjen omat tiet – tienpitovelvollisuus ja siitä koituvat kustannukset kuuluvat tieosakkaille
Uusi yksityistielaki astuu voimaan 1.1.2019.
Uusi yksityistielaki (560/2018) kumoaa yksityisteistä annetun lain (358/1962).
Laki on uudistettu vastaamaan nykypäivän tarpeita ja kirjoitustapaa on muutettu helpommin luettavaksi.

Laki aiheuttaa muutoksia kuntien tehtäviin sekä kunnan avustuskäytäntöihin.
Tielautakuntien tehtävät lakkaavat 31.12.2019 alkaen ja ne siirtyvät pääsääntöisesti Maanmittauslaitokselle.
Rovaniemen kaupungin tekninen toimi on linjannut, että uuden lain myötä yksityistielain mukaisen kunnan avustuksen ehtona on, että yksityistielle on perustettu tiekunta.
Tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot tulee olla ajantasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä.
Yksityistietiedot on tomitettava myös Liikenneviraston ylläpitämään tie- ja katuverkoston Digiroad-tietojärjestelmään (info@digiroad.fi).
Tiedot ja niiden päivitys voidaan toimittaa Digiroadiin myös Rovaniemen kaupungin kautta.
Järjestäytymättömän tien osakkaiden on ilmoitettava myös tiedot järjestelmään.
Digiroad-aineisto on osa navigaatiopalveluita ja tietojen ajantasaisuus on kaikkien etu.

Tiekunnan perustaminen

Tiekunta perustetaan yksityistietoimituksessa tai tiekunnan perustamiskokouksessa, johon kaikki yksityistien tieosakkaat on kutsuttu jonkun tieosakkaan toimesta lain mukaista kutsumenettelyä noudattaen.
Tiekunnan perustaminen voidaan tehdä myös kiinteistörekisterin pitäjän päätöksellä, jos asian käsitteleminen yksityistietoimituksessa ei ole erityisestä syystä tarpeen.

Yksityistietoimituksessa on määrättävä tietä koskevien asioiden hoitamista varten perustettavaksi tieosakkaiden muodostama tiekunta.

Kun tiekunta perustetaan, on tiekunnan päätettävä, onko tiekunnan toimielimenä oleva toimitsijamies vai hoitokunta, valittava päätöksen mukaisesti toimeen henkilöt sekä tarvittava sijainen tai varajäsenet sekä tehtävä päätös tiekunnan nimestä ja tiekunnan sääntöjen käyttöönotosta.

Tiekunta syntyy, kun sen perustamisesta on tehty merkintä kiinteistötietojärjestelmään.
Rovaniemen kaupunki tulee lähettämään kirjeet niille yksityisteiden osakkaille, jotka ovat olleet kunnossapidon ja -avustusten piirissä ja joissa ei ole tiekuntaa.

Anna palautetta