Vanttauskoski on kylä moniin mahdollisuuksiin.
Meillä on myös vahvistettu osayleiskaava palvelukylän alueella.

Vanttauskoski

Vanttauskoski on Yläkemijoen alueen vireä keskus, joka sijaitsee noin 50 kilometrin päässä Rovaniemen keskustasta vilkkaasti liikennöidyllä risteysalueella.

Kivalon jylhät vaarat ja Kemijoki ovat maalauksellisena taustana kylämaisemalle!

Kylän elinvoimaisuutta lisää vapaa-ajan asukkaiden määrä sekä alueen läpi virtaavat matkailijat.
Ulkoilua harrastavan on helppo löytää sopiva liikkumismuoto joko jaloin tai moottorein.
Kylällä on kelkkareittien risteys ja lukuisia ajouria, jotka ovat ahkerassa käytössä.
Hiihtämisestä pääsee nauttimaan valaistulla- tai luontoladuilla, jotka kiemurtelevat kylän vaaramaisemissa.
Vesistöt tarjoavat mitä parhaimmat mahdollisuudet kalastukseen ja veneilyyn.
Rannoilla sijaitsevat laavut ovat rentouttavia levähdyspaikkoja.

Elinkeinot painottuvat jalostukseen ja palveluihin ja kylällä onkin useita elinvoimaisia ja työllistäviä yrityksiä.
Lisäksi kylällä on hyvät kunnalliset peruspalvelut, kuten alueen yhtenäinen peruskoulu, terveydenhuolto sekä Info- ja palvelupiste Siula.

Vanttauskoskella toimii useita järjestöjä, jotka talkoovoimin tukevat alueella toteutettavia tapahtumia. Lisäksi järjestöt toteuttavat omia tapahtumiaan ja näin tarjoavat kyläläisille virkistystä ja toimintaa.

Anna palautetta