Yläkemijoen yritysten ja yrittäjien ajantasaisia yhteystietoja.
Etusivun, ja kylien omien sivujen kautta pääsette "Palvelut" -linkin takaa katsomaan tarkemmin,
mitä palveluita alueemme yrittäjät tuottavat.

Yritystiedot

Yrityksen laajempaan kokonaistoimintaan voitte tutustua tarkemmin sen yhteystiedoissa olevan
”Verkkosivut” -linkin alta, siitä pääsette yrityksen omille www -sivuille tai Facebookiin.
Tietojen ajantasaisuudesta vastaavat yrittäjät ja yritykset itse.
Tietojenne muutoksia voitte ilmoittaa sivun ylläpitoon; ylakemijoki@patopirtti.fi.
Ylläpito päivittää tiedot, kuten ne sinne ilmoitetaan.

Anna palautetta